Den vita Leghorn är den absolut bästa värprasen vi har idag. Det finns ingen renrasig höna som slår den.

gsv vit leghornFör 50 år sedan var den vita Leghorn vår vanligaste hönsras men har sedan dess blivit utkonkurrerad av värphybrider och andra rashönor hos hobbyuppfödare. VL har sitt ursprung i från Italien men har förädlats i USA. Linjen av Gammelsvensk vit leghorn uppmärksammades 2003 hos en person i Växjö som har haft denna flock sedan 1957 utan inkorsning av andra raser.

VL värper vita ägg och är en mycket god värpare. Den är vackert vit i fjäderdräkten med klarröd kam och slör. Kycklingarna föds gula med en mörk fläck bak i nacken.

Denna ras har uppmärksammats av Kulturhöns föreningen. På deras hemsida finns mer information och även uppgifter om vart flera besättningar finns.

Min flock är stamboksförd hos Kulturhönsföreningen.

gammelsvensk vit leghorngammelsvensk vit leghorn
ANNONS: